UTWÓRZ KONTO | login: hasło:

SŁOWNIK TECHNICZNYWprowadź hasło:

lub skrót:
 Znaleziono haseł: 8
dangerous goods towary niebezpieczne

[og.]

dangerous goods indicator oznaczenie towarów niebezpiecznych

dangerous goods master record rekord podstawowy towarów niebezpiecznych

dangerous goods processing postępowanie z towarami niebezpiecznymi

dangerous goods regulation przepis dotyczący towarów niebezpiecznych

future change record for dangerous goods zapis dotyczący towarów niebezpieczych
SDS (dawniej MSDS)

[chem]

International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulation {IATA / DGR} Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego - wytyczne dla materiałów niebezpiecznych

regulations for the international carriage of dangerous goods by rail {RID} przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych koleją
BHP

[og.]

* Staramy się, aby opisy haseł były poprawne. Pomimo weryfikacji, mogą pojawić się błędy, za które nie bierzemy odpowiedzialności. Każdy wykorzystuje zawarte w słowniku hasła na własną odpowiedzialność.


NIE MASZ CZASU SZUKAĆ TERMINOLOGII?

ZAMÓW GLOSARIUSZ DO TEKSTU!

Masz do przetłumaczenia specjalistyczny tekst pełen terminologii technicznej?
Prześlij go nam (z podkreślonymi wyrażeniami, które sprawiają ci trudność),
przygotujemy glosariusz ZA CIEBIE.

ZAPŁAĆ GROSZE
I

PROBLEM Z GŁOWY!

© 2011 :: redakcja@slownik-techniczny.pl ::